Około 250 przedstawicieli obszarów wiejskich z 40 europejskich państw uczestniczy w tym tygodniu w obradach II Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

Spotkanie przedstawicieli społeczności wiejskich w formie „Parlamentu Wiejskiego”, które odbędzie się w Schärding w dniach 4-6 listopada, poprzedziły konsultacje i dyskusje, które pozwoliły określić sprawy istotne dla mieszkańców wsi w poszczególnych uczestniczących krajach.  Parlament pozwala na wymianę doświadczeń mieszkańców terenów wiejskich, promuje samopomoc pomiędzy społecznościami wiejskimi oraz pozwala na jasne wyartykułowanie stanowisk do polityki wobec wsi w Europie.  Partnerem Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Polsce jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Obrady Parlamentu pozwolą omówić główne tematy, które się wyłoniły z dyskusji prowadzonych od początku 2015 roku:

  • mieszkańcy obszarów wiejskich niepokoi uzależnienie ich gospodarki od jednego lub kilku sektorów działalności, brak dobrych miejsc pracy, odejście młodych mieszkańców, zanikanie usług publicznych na wsi, cierpienie osób starszych, bieda oraz wykluczenie społeczne wśród ludności upośledzonej i mniejszości etnicznych;
  • mieszkańcy wsi głoszą swoje prawo do standardu życia porównywalnego do tego, którym się cieszą mieszkańcy miast, jak i prawo do pełnego udziału w procesach politycznych;
  • społeczności wiejskie mają wizję żywych, partycypacyjnych i zrównoważonych wspólnot, bazujących na różnorodnej bazie gospodarczej oraz na skutecznym zarządzaniu krajobrazem i dziedzictwem kulturalnym.

Spotkanie Parlamentu zakończy się przyjęciem Europejskiego Manifestu Wiejskiego, które przedstawi plany i oczekiwania wobec polityki i działań na terenach wiejskich na kolejne lata.

Parlament Wiejski zamierza zaapelować o innowacyjne partnerstwo między mieszkańcami wsi i rządzącymi, tak aby:

  • przeciwstawić się stopniowemu osłabianiu terenów wiejskich; pozwolić młodym osobom pracować na rzecz dostatniego życia na obszarach wiejskich;
  • zwalczać biedę i wykluczenie społeczne; oraz
  • zbudować pozytywną przyszłość dla milionów rodzinnych gospodarstw wiejskich i małych przedsiębiorstw na wsi.

W pierwszym półroczu 2015 roku Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich animowało serię dyskusji przygotowawczych do spotkania Parlamentu, których przebieg pozwolił w lipcu 2015r. na opracowanie stanowiska.

Przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) wezmą udział w spotkaniu Parlamentu.  W dniach 5 i 6 listopada 2015 obrady, które odbywać się będą w języku angielskim, będzie można także śledzić na żywo w internecie.

Czytaj także:

  • stanowisko Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przygotowane w lipcu 2015 dla potrzeb przygotowania II Europejskiego Parlamentu Wiejskiego (wersja EN – wersja PL w przygotowaniu)

Dalsze informacje:

Informacja na temat Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

  • Europejski Parlament Wiejski jest inicjatywą trzech europejskich sieci obszarów wiejskich – European Rural Community Alliance (ERCA); PREPARE Partnership for Rural Europe; oraz European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest członkiem sieci PREPARE.
  • Działania Europejskiego Parlamentu Wiejskiego odbywają się pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy i korzystają z finansowania Komisji Europejskiej.

3 listopada 2015

informacja FAOW i European Rural Parliament