Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji p.n. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – jak integrować społeczności lokalne wokół tych działań”, która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. /piątek/ w godz. 10.00–14.00 w sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – AGRO obiekt hotelowy (parter) przy ul. Zwycięskiej 8a.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” przy współpracy Wydziału Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Spotkanie ma na celu prezentację możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich Dolnego Śląska i wykorzystanie tych walorów w aktywizacji i rozwoju wsi, pokazanie presji związanej ze zmianami klimatycznymi i urbanizacją obszarów wiejskich i możliwości ochrony cennych zasobów przyrodniczych poprzez działania lokalne.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, sołectw, lokalnych organizacji, Lokalnych Grup Działania, podmiotów działających na rzecz wsi oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Program konferencji:
– Otwarcie konferencji – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
I Prezentacje wprowadzające:
– Znaczenie obszarów wiejskich w zachowaniu bioróżnorodności na terenie Dolnego Śląska, aleje śródpolne miejscem zachowania cennych siedlisk i gatunków – Krzysztof Konieczny, Fundacja Pro Natura,
– Warunki kształtowania zieleni na otwartych terenach publicznych wsi i w otwartym krajobrazie rolniczym uwzględniające wymogi przestrzenne oraz zachowania bioróżnorodności – Jakub Józefczuk, ekspert projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”,
– Jak łagodzić skutki zmian klimatu oraz przeciwdziałać tym zjawiskom na poziomie lokalnym, dobre praktyki dotyczące gospodarowania wodą, małej retencji i ochrony bioróżnorodności – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
– Dolnośląskie wsie wykorzystujące dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju i aktywizowaniu społeczności lokalnych – Krzysztof Szustka – ekspert ds. promocji i rozwoju obszarów wiejskich,
– Wycinać czy zachować – jak postępować w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie zabudowanym i rolniczym – Mariusz Krynicki, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
– Źródła finansowania działań przyrodniczych realizowanych lokalnie – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.
II Debata w formie moderowanej dyskusji:
Podsumowanie konferencji
Poczęstunek uczestników.
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.
Aby wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 18 kwietnia 2017r. na adres mailowy epanczak@zielonaakcja.pl lub telefonicznie (76) 86 294 30.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.
Z poważaniem
Irena Krukowska-Szopa
Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszeniowa: POBIERZ