Na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, krajem partnerskim dla projektu Fair Village – Wieś Otwarta jest Senegal. Przedstawiciele dwóch istotnych dla tego kraju organizacji społecznych odwiedziło w dniach 8-10 października 2015 roku nasz projekt w Polsce, jak i w Austrii i na Węgrzech.

W spotkaniach w Warszawie jak i w województwie kujawsko-pomorskim uczestniczyli Pan Ismaila Ndao z senegalskiego biura austriackiej organizacji Horizont 3000, działająca w wielu dziedzinach związanych ze stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, oraz Pan Abdourahmane Guèye z organizacji Enda Santé, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność związaną z promocją zdrowia, przeciwdziałania HIV/AIDS jak i upodmiotowienia kobiet poprzez przedsiębiorczość wiejską.

Tematów wspólnych nie było trudno znaleźć, mimo wielkiej odległości dzielących Polskę i Senegal, całkowicie odmiennych warunków klimatycznych jak i znaczących różnic kulturalnych. Dyskusje dotyczyły zarządzania gruntami rolnymi, funkcjonowania gospodarstw ekologicznych i certyfikacji produktów żywnościowych, jak i sposobów i metod wspierania rolników.

Goście z Senegalu uczestniczyli także w imprezie Fair Village zorganizowanej przez Fundację „W Kuźni” w Nakle nad Notecią – impreza ta jako temat przewodni miała sprawy związane z certyfikacją Fair Trade (sprawiedliwego handlu), w tym na temat barier w stosowaniu tych zasad przez producentów i skutków ich stosowania na rolnictwo w krajach rozwijających się.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które znalazły czas, aby się podzielić swoimi doświadczeniami i swoim czasem z gośćmi z Senegalu. Organizacje, które przez goście zostały odwiedzone, to:

  • Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Bydgoszczy
  • gospodarstwo ekologiczne i rodzinna firma wędliniarska Rolmięs – Łabiszyn-Wieś
  • Kujawko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • Fundacja „W Kuźni” w Nakle Nad Notecią
  • Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa
  • Fundacja Polityki Rozwojowej, Warszawa

Wizyta odbyła się w ramach projektu Fair Village – Wieś Otwarta. Projekt dofinansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Europe Aid. Poglądy wyrażone na tej stronie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej i delegacji senegalskiej 9 października 2015 roku wymienili się w Bydgoszczy doświadczeniami na temat systemu zarządzania gruntami rolnymi. Było to szczególnie interesujące, ponieważ w Senegalu współistnieje system własności państwowej ziemi (ziemia własnością narodu) i tradycyjny system dziedziczenia, który nie jest w pełni usankcjonowany przez prawo. Dochodzi zatem do licznych sporów i niejasności i przy okazji do zawłaszczania ziemi przez wielkie korporacje rolno-spożywcze. Nawet wiedza statystyczna (np. typu średni obszar rolny gospodarstwa, liczba gospodarstw powyżej 1 ha, typowe przeznaczenie gruntów) była dla delegatów ciekawa.

2Wizyta studyjna w Łabiszynie-Wieś ciekawa dla uczestników delegacji ze względu na zainteresowania oddolną certyfikacją produktów żywnościowych, rodzinnym rolnictwem, ekologicznie odpowiedzialnym rolnictwem, zdrową żywnością i przedsiębiorczością wiejską. Na zdjęciu Panowie Ismaila Ndao oraz Abdourahmane Guèye, Pani Patricia Kandler z Klimabündnis Österreich (lider projektu Fair Village) oraz Pan Ryszard Kamiński, Prezes FAOW-u.

3

Impreza Fair Village została w dniu 9 października zorganizowana przez działaczy Fundacji „W Kuźni” w Nakle nad Notecią, a jej tematyka dotyczyła sprawiedliwego handlu. Delegaci senegalscy przedstawili swoją perspektywę certyfikacji produktów żywnościowych oraz skomplikowany kontekst nadawania certyfikatu „Fair Trade”. Opowiedzieli o nieprzystawalności niektórych spośród dosyć restrykcyjnych zasad certyfikacji do sytuacji rolników z krajów rozwijających się, o wysokich kosztach i w gruncie rzeczy o mijaniu się z celem organizacji stojących za logo Fair Trade w przypadku wielu społeczności rolnych w Afryce. Poruszyli również sprawę alternatywnych systemów znakowania, które zachowując filozofię sprawiedliwego handlu są mniej nastawione na zysk certyfikatora. Zarówno dla Senegalczyków jak dla Polaków szczególnie trafne okazało się stwierdzenie, że sprawiedliwy handel zaczyna się wśród sąsiadów. Najzdrowiej dla wszystkich jest czerpać z zasobów lokalnych.

4Delegaci senegalscy 10 października 2015 wzięli udział w szkoleniu dla przyszłych dziennikarzy zorganizowanym przez Instytut Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawili problematykę zawłaszczania ziemi (land grabbing) przez potężne firmy, bezpieczeństwa żywnościowego w skali lokalnej, krajowej i globalnej, zajęć mieszkańców wsi w krajach rozwijających się związanych pośrednio i bezpośrednio z rolnictwem