Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów. Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi  14 381 096 EUR. Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie operatora.