Z końcem marca zakończyliśmy I etap projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, który obejmował stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich. Zebrane dane kontaktowe oraz podstawowe informacje o organizacjach będą teraz punktem wyjścia do dalszych badań, prowadzonych przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, które same dopisały się do Bazy za pośrednictwem formularza na naszej stronie. Cieszy nas tak duży odzew (ponad 300 organizacji!) na apel o wsparcie projektu poprzez podzielenie się własnymi doświadczeniami.

Oprócz organizacji, które dopisały się do Bazy same, na podstawie publicznie dostępnych informacji zgromadziliśmy dane o około 800 organizacjach wiejskich z całej Polski.

Aktualnie w naszej Bazie znajduje się 1107 wpisów, w tym:

  • 646 stowarzyszeń,
  • 236 Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 120 fundacji,
  • 53 kluby sportowe,
  • 33 Lokalne Grupy Działania,
  • 10 grup nieformalnych
  • oraz 9 organizacji sieciowych.

Poniższa mapa przedstawia liczby organizacji z poszczególnych województw (dziękujemy lokalnym liderkom/liderom za rozpowszechnianie informacji o Bazie w swoich regionach i sieciach!).

Pragniemy również serdecznie podziękować za pomoc w promocji projektu portalowi ngo.pl, Witrynie Wiejskiej, Gazecie Sołeckiej oraz gminom i powiatom, które przekazały informację organizacjom działającym na ich terenie.

Kolejnym etapem badania będą wywiady telefoniczne (CATI) z wybranymi organizacjami, ich realizacja planowana jest na maj/czerwiec.

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na podstronie projektu.