ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

Lokalne Grupy Działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji LSR.

Dość często obowiązek działań aktywizujących spoczywa głównie na barkach pracowników LGD, którzy mają także wiele innych zadań do wykonania, w tym związanych ze stosowaniem formalnych procedur.

Animacja w lokalnych społecznościach może być prowadzona z inspiracji władz LGD, ale niekoniecznie przez pracowników biura. Mogą takie działania podejmować członkowie LGD, ale też działacze podmiotów zrzeszonych w partnerstwie. Istotna jest wiedza
o prawach rządzących życiem społecznym i o metodach oddziaływania na uczestników tych procesów, a także o sposobach funkcjonowania wśród ludzi i metodach pracy z ludźmi. Pierwszorzędne znaczenie ma pasja do działania – motor napędzający ludzką aktywność.

O ile pasja do działania zależy od cech indywidualnych, o tyle wiedzę można dostarczyć, a umiejętności rozwinąć.

Taki jest właśnie cel realizacji projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD”, której organizatorem jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizujące operację w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Uczestnicy. Uczestnikami Akademii mogą być partnerzy, członkowie, przedstawiciele, pracownicy, wolontariusze LGD zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów.

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.