Zapraszamy Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowywanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje:

– zorganizowanie jednodniowego szkolenia oraz

trzech cykli warsztatów rozwijających kompetencje Lokalnych Grup Działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

AGENDA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

  1. Cyklu ośmiu dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych (od 20 grudnia 2016 – do 3 lutego 2017 r.)
  2. Cyklu ośmiu dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, (Kwiecień-maj 2017)
  3. Cyklu ośmiu jednodniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną; (luty marzec 2017)
  4. Jednodniowe szkolenie dotyczące tworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego (luty 2017 r)