4 października 2013 roku Polska Sieć Lokalnych Grup Działania została przyjęta do sieci ELARD (The European LEADER Association for Rural Development). Informację o tym wydarzeniu można znaleźć na stronach tej ogólnoeuropejskiej organizacji.

Gratulujemy!