Szanowni Państwo, W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej (województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” będzie poświęcone realizowanym szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego.

W seminarium udział wezmą w charakterze panelistów osoby z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące ideę wiosek tematycznych, wpływające na rozwój lokalny w istotny sposób. Podczas seminarium przewidziano również warsztaty dotyczące realizacji projektów współpracy, które stanowić będą propozycję dyskusji o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączeniu. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Terminal Pasażerski – ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00, zakończenie o 15.00. Zgłoszeń należy dokonać wysyłając zgłoszenie mailowo pod wskazany niżej adres mailowy. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Sylwia Wyrzykowska – tel. 693 340 621, e-mail: s.wyrzykowska@pds.org.pl.

I_gr_zaproszenie na _seminarium, FAOW pomorze
I gr_zaproszenie na wyjazd studyjny_seminarium