Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniach 29-31 sierpnia 2018 roku organizowany jest w regionie Polski południowo-wschodniej (województwa małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) wyjazd studyjny połączony z seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”.
W ramach wyjazdu, uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć zrealizowane projekty animacyjne oraz porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się tym tematem. W ramach wyjazdu przewidziano między innymi wizytację projektów zrealizowanych w ramach podejścia LEADER, rozmowy z osobami zajmującymi się produktem lokalnym oraz zwiedzanie obiektów już działających na rzecz społeczności lokalnej.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału zarówno w wyjeździe studyjnym jak i seminarium. Seminarium poświęcone będzie tematyce projektów współpracy międzynarodowej. W ramach wystąpień i warsztatów, organizatorzy przewidzieli czas zarówno na zaprezentowanie możliwości i praktycznych aspektów realizacji tego typu projektów, jak i na dyskusję wokół problemów ich dotykających.
W związku z organizowanym wydarzeniem chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w wyjeździe studyjnym i seminarium. Szczegółowy harmonogram wyjazdu znajdziecie Państwo poniżej.

Harmonogram wyjazdu 29-31 sierpień 2018 r.

Dzień I: Środa (29 sierpień)

Temat wiodący:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy
i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenia nowych miejsc pracy oraz w innych obszarach.

 • 11.00 zakwaterowanie w Hotelu Galicja (Ulanów)
 • 12.00 wyjazd nad rzekę San spotkanie z Mieczysławem Łabęckim
 • 13.00 obiad flisacki pod altaną
 • 14.00 spływ łodzią żaglową typu BAT
 • 17.00 zwiedzanie Muzeum Flisactwa w Ulanowie
 • 19.30 kolacja

Dzień II: Czwartek (30 sierpień)

Temat wiodący:

Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

 • 9.00 śniadanie
 • 10.00 Centrum Wikliniarstwa, zajęcia wyplatania wikliny (produkt lokalny)
 • 13.00 Krzeszowa (Błękitny San) ośrodek rekreacyjny / zamiennie projekt LOWE Harasiuki spotkanie z liderami społecznymi
 • 14.00 spotkanie z kołem gospodyń wiejskich w Krzeszowie
 • 15.00 obiad
 • 16.00 miejsce aktywności społecznej – świetlica wiejska w Cholewianej Górze (gmina Jeżowe) projekt LEADER
 • 19.00 kolacja

Dzień III: Piątek (31 sierpnia)

 • 9.00 śniadanie
 • 10.00 przywitanie gości seminarium „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”, wprowadzenie do tematyki projektów współpracy (Adam Dąbrowski, UJ)
 • 10.30 „Projekty współpracy– czy warto, a jeśli tak, to jak?” (Barbara Kawa, FAOW)
 • 11.15 przerwa kawowa
 • 11.30 „Projekty współpracy– czy warto, a jeśli tak, to jak?” (Barbara Kawa, FAOW)
 • 12.15 „Możliwości współpracy międzynarodowej na przykładzie Iranu” – (dr hab. Piotr Nowak, UJ)
 • 13.00 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich (dr hab. Piotr Nowak, UJ)
 • 13.45 podsumowanie seminarium
 • 14.00 – 14.30 lunch    

Pobierz PDF