240 osób, reprezentujących społeczności wiejskie z 40 krajów europejskich, które spotkały się w dniach 4-6 listopada na Drugim Europejskim Parlamencie Wiejskim, przyjęło ambitny Manifest Obszarów Wiejskich Europy. Manifest domaga się uznania praw społeczności wiejskich do jakości i standardu życia porównywalnych z mieszkańcami miast oraz do pełnego udziału w procesach decyzyjnych.

 

Manifest wzywa do podjęcia działań w 30 kluczowych obszarach i jest efektem krajowych kampanii przeprowadzonych w 40 krajach, w tym w Polsce, z udziałem wielu tysięcy mieszkańców wsi.

Uczestnicy kampanii domagają się odnowionego, równoprawnego partnerstwa między obywatelami a władzą. Uznają, że obowiązkiem mieszkańców wsi jest odpowiedzialna troska o swój dobrostan, ale domagają się, aby także rządy i samorządy różnych szczebli oraz instytucje europejskie podjęły działania, aby to partnerstwo funkcjonowało skutecznie.

Europejski Parlament Wiejski wezwał Unię Europejską do przeprowadzenia poważnej oceny stanu obszarów wiejskich w UE. Jego wnioski powinny mieć odzwierciedlenie w środkach przeznaczanych na obszary wiejskie ze wszystkich funduszy i programów europejskich. Kampania Europejskiego Parlamentu Wiejskiego będzie trwać przez następne dwa lata, aby wpłynąć na przygotowanie polityk unijnych po roku 2020.  

Uczestnicy Europejskiego Parlamentu Wiejskiego mieli pełną świadomość, że do miejsca spotkania – miasteczka Schärding – przybywa dziennie 2000 uchodźców przekraczających granicę między Austrią a Niemcami. Dla wielu obszarów wiejskich otwiera się szansa włączenia uchodźców i innych przybyszów, pod warunkiem stworzenia niezbędnych miejsc pracy, mieszkań, usług i infrastruktury. Europejski Parlament Wiejski wezwał do serdecznej odpowiedzi potrzebującym, opartej na solidarności międzyludzkiej.

Organizatorzy Europejskiego Parlamentu Wiejskiego będą dalej pracować w celu uruchomienia działań, do których wzywa Manifest, we współpracy z partnerami krajowymi i europejskimi, rządami, samorządami i innymi instytucjami.

Manifest Obszarów Wiejskich Europy, przedyskutowany i uzgodniony przez wszystkich uczestników Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, udostępniamy poniżej. Jest on efektem krajowych kampanii w 40 krajach, mających na celu zidentyfikowanie zagadnień istotnych dla mieszkańców europejskiej wsi. Kampanię w Polsce prowadziło Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Manifest Obszarów Wiejskich Europy (wersja po polsku)

European Rural Manifesto (wersja po angielsku)

 

 

Więcej informacji:

Europejski Parlament Wiejski 2015 został zainicjowany wspólnie przez trzy ogólnoeuropejskie organizacje pozarządowe: ERCA (European Rural Community Alliance – Europejskie Porozumienie Społeczności Wiejskich), PREPARE (Partnership for Rural Europe – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej) oraz ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lokalnych Grup Działania LEADER). Organizacje członkowskie tych trzech sieci działają w całej UE oraz w krajach Bałkanów Zachodnich i basenu Morza Czarnego.

Kampania EPW odbyła się pod auspicjami pana Thorbjørna Jaglanda, Sekretarza Generalnego Rady Europy, i była współfinansowana przez Komisję Europejską ze środków programu Europe for Citizens.

Spotkanie EPW 2015 odbyło się w Schärding, pięknym miasteczku w regionie Górnej Austrii. Jego gospodarzem była Lokalna Grupa Działania Sauwald-Pramtal i Rada Miejska Schärding, organizatorem była firma Projects4, zaś współfinansowanie zapewnił rząd Austrii oraz regionu Górna Austria.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności wiejskich z prawie wszystkich krajów UE, jak również z Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Macedonii (FYROM), Kosowa, Islandii, Norwegii, Serbii, Turcji i Ukrainy.

Koordynatorem działań wokół Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Polsce jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na stronie www.europeanruralparliament.com.