Rok 2020 był bardzo ciekawym rokiem pod względem pracy w projekcie. Zakładaliśmy sporo spotkań, ponieważ zależało nam na integracji naszego środowiska działającego przy i wokół FAOW. Jedyne spotkanie na żywo udało się przeprowadzić w gronie zespołu, które rozpoczęło pracę nad strategią rozwoju i działania FAOW.

A potem przyszła pandemia i lockdown…

Udało nam się jednak :

  • opracować strategię rozwoju FAOW,
  • zorganizować szkolenie 3-dniowe – którego tematami były sprawy związane ze Smart Villages, Krótkie Łańcuchy Żywności, oraz kwestie proekologiczne: szczególnie temat związany z adaptacją do zmian klimatu, oszczędnością wody oraz odnawialnymi źródłami energii;
  • zorganizować spotkania regionalne: część na żywo, część w formie hybrydowej, a część wyłącznie online;
  • zorganizować dla członków FAOW oraz organizacji współpracujących serię szkoleń tematycznych (RODO dwa lata po wprowadzeniu Ustawy, Odpowiedzialność członków zarządu, Prawo autorskie w organizacjach pozarządowych)

 

14 grudnia 2020 podczas konferencji podsumowaliśmy miniony rok.

Tematy którymi się zajęliśmy podczas konferencji to m.in:

  • Wspólna polityka rolna wobec obszarów wiejskich 2021-2027 (z uwzględnieniem programu LEADER. Prowadzenie: Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Szanse rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o „Raport o stanie wsi”. Krótka dyskusja o sytuacji wsi, prowadzenie: dr Andrzej Hałasiewicz;
  • Smart Villages – Idea tworzenia inteligentnych wiosek, prowadzenie: Łukasz Komorowski;

W sesji popołudniowej przeprowadziliśmy warsztaty.

 

W roku 2021 zorganizujemy kolejne spotkania tematyczne, szkolenia, spotkania w regionach.

Prosimy zaglądać na nasza stronę i na facebooka. Tam będziemy umieszczać informacje związane z naszymi działaniami.