Przedstawiamy prezentację dot. założeń wyboru LGD na nowy okres programowania.