Przedstawiamy państwu publikację „Obywatelskość na peryferiach. Kondycja wiejskich organizacji pozarządowych w opinii jej liderów.”. Praca autorstwa dr Elwiry Piszczek z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu; dr hab. Wojciecha Kniecia, prof. UMK z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu oraz dr Tomasza Marcysiaka z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy jest raportem z badań zrealizowanych w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Praca niniejsza składa się z trzech zasadniczych części:

  • W pierwszej przedstawiono przegląd najważniejszych badań nad Trzecim Sektorem na obszarach wiejskich w Polsce zrealizowanych w ostatnich dekadach. Prezentacja ta została pokazana na szerszym tle trendów w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie. W tej części zawarto rozważania natury teoretyczno-historycznej.
  • W drugiej części zaprezentowana została metodologia przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. Pokazano szczegóły założeń badawczych, w tym: przedmiot i cel badania, przyjęte metody i techniki badawcze, a także detale dotyczące doboru próby badawczej. W szczegółach pokazano napotkane problemy z realizacją badania, gdzie podstawowym wyzwaniem było zrealizowanie założonej próby badawczej w sytuacji zaskakującej (bo w zasadzie niespotykanej w naszym badaniu z 2013 roku!) niechęci liderów lokalnych organizacji społecznych do udziału w wywiadach.
  • W trzeciej części publikacji przedstawiono wyniki analizy zebranego materiału badawczego.

Obywatelskość na peryferiach. Kondycja wiejskich organizacji pozarządowych w opinii jej liderów.

Pobierz publikację