loga_partnerzy

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z raportem podsumowującym ogólnopolskie branżowe spotkanie sieciujące które odbyło się w dn. 8-9.11.2017 w Bałtowie

Zobacz Raport

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej