W ramach prac nad strategią III sektora FAOW wypracował analizę problemów i dalszego rozwoju III sektora na wsi. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Zobacz raport