„Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”. 5-6 lutego Warszawa.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału
w procesie stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW).

.W ramach forum chcemy omówić i wypracować główne elementy programu szkoleniowego, zgodnie z którym planowane jest przeszkolenie 400 członków, pracowników i wolontariuszy wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski.  Dzięki zdobytej tak wiedzy chcemy m.in.:

1.     Podnieść kompetencje przedstawicieli NGO do udziału w procesie stanowienia prawa,

2.     Zwiększyć zainteresowanie organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa,

3.     Zbudować zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich do udziału w procesie stanowienia prawa.