Informujemy, że Seminarium podsumowujące projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” odbędzie się 15 października 2019 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul Nowy Świat 72, Warszawa
Formularz i program będą do pobrania od piątku 20.09.2019