Europe for Citizens    

W latach 2019-2020 FAOW uczestniczył w projekcie „ROAD” (Rural Opinion Advocacy and Development) , co można przetłumaczyć jako „kształtowanie i upowszechnianie opinii środowisk wiejskich”, finansowanym z programu „Europa dla Obywateli”, którego celem była aktywizacja mieszkańców wsi i umożliwienie im udziału w kształtowaniu polityki wobec obszarów wiejskich.

W ramach projektu zorganizowano 63 spotkania (seminaria, konferencje, spotkania parlamentów wiejskich), 10 webinariów i 5 badań ankietowych, w których wzięło udział w sumie ponad 3900 mieszkańców wsi. Największym wydarzeniem było spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Hiszpanii w listopadzie 2019 roku, w którym uczestniczyło 335 osób z 38 krajów.

W Polsce projekt przyczynił się do organizacji międzynarodowych warsztatów na temat „Smart Villages” w październiku 2019 roku, w których wzięło udział 79 osób z 11 krajów.

Pełny raport z projektu znajduje się tu: Final report EfC ROAD events

Skrócony raport z projektu znajduje się tu: Result report ROAD