Przedstawiciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich dołączył 18 kwietnia 2016 roku do innych organizacji pozarządowych na spotkanie z Pania Hilal Elver, Specjalnej Sprawozdawczynią ONZ ds. Żywności. Sprawozdawczyni rozpoczęła tego dnia dziesięciodniową wizytę w Polsce, na temat której zamierza napisać raport dla Rady Praw Człowieka ONZ. Gospodarzem spotkania była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Pani Elver przyjechała do Polski uzyskać informacje na temat stanu rolnictwa i obszarów wiejskich.  Na podstawie swojej wizyty Pani Elver pragnie przedstawić opinię na temat tego, czego unikać w ramach transformacji ustrojowych, aby chronić mniejsze gospodarstwa rolne oraz społeczności lokalne przed agri-biznesem jak i zmianami, które są szkodliwe zarówno dla społeczności wiejskich jak i środowiska. Interesuje ją przede wszystkim ochrona rolników gospodarującymi na mniej aniżeli 2 hektarach.  Raport Pani Elver na temat Polski należy rozumieć w kontekście zmian w rolnictwie na świecie.

FAOW na spotkaniu przedstawiło swoje stanowisko na temat sytuacji na wsi, w szczególności jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich.

Więcej informacji na temat wizyty Pani Elver w Polsce znajduje się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Polsce – www.unic.un.org.pl.