Weź udział w konferencji „Funduszy Inicjatyw Obywatelskich: 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030” oraz seminarium „Bezpieczeństwo finansowe organizacji obywatelskich poprzez budowę kapitałów żelaznych”.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji i seminarium!
Wydarzenie odbędzie się w formule on-line 12-13 października!

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał ponad 15 lat temu. Jest to rządowy program, który wspiera zaangażowanie obywateli i organizacji III sektora w życie publiczne. Przez szereg lat na społeczne inicjatywy dofinansowane w ramach Programu przeznaczono setki milionów złotych, co pozwoliło na realizację tysięcy zadań publicznych. Konferencja będzie okazją do podsumowania Programu w dotychczasowej formule oraz do zaprezentowania jego nowej odsłony. Przedstawimy najważniejsze założenia FIO oraz sposób ich realizacji. Poświęcimy także czas na dyskusje o kolejnej perspektywie Programu – NOWEFIO (2021 2030), przyszłości inicjatyw pozarządowych, a także zadaniach realizowanych przez organizacje obywatelskie i odpowiedzialności, jaka spoczywa na III sektorze w Polsce.

Drugi dzień wydarzenia to seminarium poświęcone rozwojowi kapitałów żelaznych w organizacjach obywatelskich. Brak stabilności finansowej polskich NGO’sów to wciąż duży problem i wyzwanie stojące przed III sektorem oraz strukturami Państwa. Z pomocą przychodzi tu zarządzany przez NIW-CRSO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który poprzez swój Priorytet 2 stara się wzmacniać potencjał budowania i zagospodarowywania kapitałów żelaznych przez organizacje pozarządowe. Wydarzenie będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać, a instytucjami pragnącymi doskonalić swoje kompetencje w tym względzie.

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.konferencja.niw.gov.pl