Zapraszamy na kolejne webinarium w ramach projektu pn. Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. projekt realizowany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (KŁŻ) – szansa na rozwój rynków lokalnych

Webinarium poprowadzi: Rafał Serafin

Rafał Serafin jest prezesem zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. Od 10 lat zajmuje się problematyką KŁŻ w rozwoju wsi i rolnictwa. Był zaangażowany w kampanię na rzecz wprowadzenie przepisów sprzedaży bezpośredniej przyjaznych dla rolników, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Jest zaangażowany w opracowywanie innowacji w zakresie informatyki dla „skalowania” rozwiązań KŁŻ w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej i Afryki. Współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie propagowania rynków lokalnych za pośrednictwem rozwoju systemów KŁŻ, angażujących przede wszystkim małe gospodarstw rolne.


Tworzenie rynków lokalnych stanowi priorytet Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rozwoju wsi i rolnictwa w naszym kraju. Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (KŁŻ) są postrzegane coraz częściej jako instrument dla tworzenia i rozwoju rynków lokalnych żywności, które mają na celu ożywić i zdynamizować gospodarkę na wsi.

Problematyka KŁZ to nowy trend w myśleniu o produkcji rolnej i powiązaniu między producentem a konsumentem. Tendencje globalne, regionalne i lokalne. Nowe modele produkcji i kształtowania rynku. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (bez pośredników między rolnikiem i konsumentem) a kształtowanie postaw konsumenckich i możliwość zwiększenia dochodów indywidualnego producenta. Nowe przepisy sprzedaży bezpośredniej stanowią podstawę dla rozwoju systemów KŁŻ w Polsce.

Uczestnicy webinaru będą mieli możliwość zapoznania się z istotą systemu KŁŻ oraz z tym jak założenie to jest aktualnie realizowane i wspierane w Polsce – w praktyce i w polityce Państwa.

Rafał Serafin wprowadzi partycypujących w problematykę KŁŻ, wskazując bariery dla ich rozwoju oraz obiecujące kierunki innowacji by te bariery pokonać.

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się, a następnie 23.09.2019, o godzinie 19.00 dołączyć do webinarium pod linkiem z e-maila potwierdzającego rejestrację. 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ