Zapraszamy na kolejne webinarium w ramach projektu pn. Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. projekt realizowany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego

Webinarium poprowadzi:

Prof. nadz. dr hab. Marian Kachniarz – Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Prof. Kachniarz jest wieloletnim praktykiem w zakresie rozwoju wsi i terenów wiejskich. Od 30 lat zajmuje się kwestiami ochrony środowiska, planowania przestrzennego, partycypacji społecznej i samorządności. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Starosty w Kamiennej Górze.


Co to jest „ład przestrzenny”?  Jaka jest rola organizacji społecznych działających na wsi w kształtowaniu „ładu przestrzennego” na terenach wiejskich? Jaka jest i jaka może być, rola planowania przestrzennego? Jakie są uwarunkowania prawne realizacji planów przestrzennych w Polsce? Jaka jest ich celowość oraz procedury ich sporządzania? Jak obywatele i organizacje społeczne mogą włączyć się w ich programowanie i realizację?

 Profesor Marian Kachniarz omówi możliwe odpowiedzi na te i inne pytania pod kątem teorii i praktyki, aby w ten sposób pomóc słuchaczom lepiej zrozumieć realia planowania przestrzennego w Polsce.

 

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować  się a następnie 16.09.2019, o godzinie 19.00 dołączyć do webinarium pod linkiem z e-maila potwierdzającego rejestrację. 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ