Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi. Turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością.

Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej turystów krajowych i zagranicznych jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną.

Webinarium poprowadzi Leszek Leśniak – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończył Podyplomowe Studium Administracji Publicznej. Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia”. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadał mu Uniwersytet Warszawski. Przez 15 lat pracował w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie gdzie zajmował się podejściem LEADER, rozwojem przedsiębiorczości, w tym zintegrowanym produktem turystyki wiejskiej.

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować  się a następnie w środę 24 lipca, o godzinie 17.30 dołączyć do webinarium pod linkiem z e-maila potwierdzającego rejestrację. 

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ