Zapraszamy na wywiady grupowe z liderami inicjatyw wiejskich. Rozpoczynamy trzeci etap realizacji projektu.

Już niebawem, bo dokładnie w dniach od 13 do 16 września br. przeprowadzone zostaną badania zogniskowane przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych z terenu całej Polski. Zostaną one poprowadzone przez zespół pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Wojciecha Kniecia.

W dniu 13 września o godz. 12.00 zapraszamy przedstawicieli wiejskich organizacji z północno-zachodniej części Polski. Natomiast w kolejnych dniach o tej samej porze zapraszamy odpowiednio: 14 września NGO z centralnej, 15 września ze wschodniej, 16 września z południowej.
Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o rejestrowanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://forms.gle/wTJQ3q51C553gVzw8

Będzie to już trzeci etap realizacji projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, mający na celu uzupełnienie danych ilościowych uzyskanych w toku badania ankietowego, zrealizowanego w trakcie II etapu projektu.
Główne aspekty poruszane w trakcie spotkań to aktualna sytuacja, wyzwania i potrzeby organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

Wyniki badań spotkań fokusowych zostaną przedstawione w publikacji prezentującej aktywność wiejskich organizacji obywatelskich, będącej podsumowaniem realizacji całego projektu.