„Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich” to wstępne opracowanie badań socjologicznych na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich przeprowadzonych w ramach projektu „Dobry Start – centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”. Pogłębiona analiza wyników tego samego badania przedstawiona została w publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach”.

Pobierz