Biuletyn wydany w ramach projektu „Dobry Start”.

W tym numerze biuletynu:

 • Doradcy projektu „Dobry Start” oraz zakresy udzielanego przez nich doradztwa.
 • To był strzał w „10”! – rozmowa z Marią Nowak, pierwszym Prezesem Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
 • Informacje o szkoleniach zrealizowanych w ramach projektu „Dobry Start” w 2012 r. Aleksander Woźniak
 • Dlaczego Europejska Sieć Obszarów Rybackich FARNET może być ważna dla organizacji wiejskich? Urszula Budzich-Szukała
 • Stan realizacji Osi Priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 – wstępne wyniki analizy. Ryszard Zarudzki
 • Programowanie funduszy unijnych 2014-2020 – udział FAOW i innych organizacji wiejskich. Marcin Marciniak-Mierzejewski
 • 12 postulatów NGO dotyczących programowania funduszy UE 2014-2020. Aleksander Woźniak
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES-y). Agnieszka Białek i Maciej Łepkowski
 • Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Marta Marciniak-Mierzejewska
 • „Energia z kosza” – projekt edukacyjny Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Barbara Kawa i Jacek Pietrzyk
 • Święto jabłka w powiecie grójeckim. Olga Almert-Piotrowska
 • Kolejne adresy, które warto odwiedzić w Internecie – c.d. wykazu z Biuletynu DS. nr 2
PobierzWięcej informacji o projekcie "Dobry Start"