Biuletyn wydany w ramach projektu „Dobry Start”.

W tym numerze biuletynu:

 • Nadchodzące szkolenia w ramach projektu „Dobry Start”
 • Doradcy projektu „Dobry Start” oraz zakresy udzielanego przez nich doradztwa.
 • To już 15 lat … Rozmowa z Mirosławą Tomasik, Prezesem Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica
 • Projekt „Dobry Start” w świetle badań ewaluacyjnych
 • Rola Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w upowszechnianiu w Polsce podejścia Leader. Urszula Budzich-Tabor, Ryszard Kamiński
 • FAOW na spotkaniu PREPARE (luty 2013). Marcin Marciniak-Mierzejewski
 • Wiejskie sieci współpracy w Europie. Marta Marciniak-Mierzejewska
 • Aktywnie i optymistycznie – czyli przypadek Stowarzyszenia na Rzecz Olszewki i Lubaszcza. Ryszard Kamiński
 • Wioski tematyczne. Wacław Idziak
 • Wioski tematyczne w Borach Tucholskich. Magdalena Kurpinowicz
 • Wioski tematyczne w Krainie Rawki. Małgorzata Dudek
 • Miejscowości tematyczne w Małopolsce. Kamila Kawalec i Barbara Kawa
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Jak uprościć działania stowarzyszeń? Piotr Frączak
 • Ustawa o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym. Aleksander Woźniak
 • Kolejne adresy, które warto odwiedzić w Internecie – c.d. wykazu z Biuletynów DS. nr 2 i 3
PobierzWięcej informacji o projekcie "Dobry Start"