„Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach” to publikacja opracowana w ramach projektu „Dobry Start – centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”. Stanowi ona podsumowanie prowadzonych w ramach projektu badań socjologicznych na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.

Pobierz