Dziennik Dobrych Praktyk to publikacja opracowana w ramach projektu „Przedsiębiorcze i niezależne NGO”. Zawiera ona pomysły zmian w działalności w 20 organizacjach pozarządowych z różnych branż (m.in. edukacja, kultura, sport, turystyka, rekreacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska i ekologia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, prawo i jego ochrona, rynek pracy i zatrudnienie). Dziennik, jako kompendium doświadczeń, może stanowić natchnienie dla organizacji, które nie zostały objęte bezpośrednim wsparciem w projekcie, a są zainteresowane zmianą zasad działania.

Pobierz dokument PDF