„Indeksu Jakości Współpracy” to publikacja-narzędzie przygotowane w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Pozwala ono oceniać i porównywać poziom jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

PobierzWięcej informacji o projekcie "Model współpracy"

Zobacz także: