„Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” został przygotowany w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Powstała na bazie licznych badań, ekspertyz i konsultacji publikacja zawiera założenia modelowej współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz prezentuje szereg przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

PobierzWięcej informacji o projekcie "Model współpracy"

Zobacz także: