Podsumowanie projektu „Przedsiębiorcze i niezależne NGO” przez koordynatorkę projektu Sylwię Romańską-Węzik podczas konferencji 16 grudnia 2015 w Warszawie.