„Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” to uzupełnienie do publikacji „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. O ile Model współpracy jest wskazaniem ogólnej metody budowania właściwych relacji między sektorami, o tyle Poradnik stanowi swego rodzaju „receptę”, opisującą jak do tego Modelu dochodzić.

PobierzWięcej informacji o projekcie "Model współpracy"

Zobacz także: