Wystąpienie Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji „Przedsiębiorcze i niezależne NGO” 16 grudnia 2015 w Warszawie.