Dołącz do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Serdecznie zapraszamy Państwa do dołączenia do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Aby dołączyć należy przesłać następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o chęci dołączenia do FAOW
  2. Uchwałę Zarządu lub Walnego Zgromadzenia (jeśli stowarzyszenie)
  3. Zgodę na wnoszenie składek wynoszących 36zł rocznie
  4. Podpisaną klauzulę RODO

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty prosimy przesyłać listownie na adres:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Smolna 34 lok. 7

00-375 Warszawa