Okres realizacji

2015

Partnerzy

Klimabündnis Österreich (Austria) - lider projektu

Reflex Környezetvédő Egyesület (Węgry)

Finansowanie

Fundusze Komisji Europejskiej w ramach programu Europe Aid

Opis projektu

Celem projektu Fair Village – Wieś Otwarta było upowszechnianie wiedzy na temat współzależności pomiędzy krajami rozwiniętymi a uboższymi krajami tzw. „globalnego południa” oraz wypracowanie skutecznych sposobów na angażowanie środowisk wiejskich w kwestie wykraczające daleko poza granice państw, nie mówiąc już o danej wsi czy o danym regionie. Projekt wdrażany był w Austrii, Polsce i na Węgrzech. FAOW odpowiadało za jego realizację na terenie Polski.

Aby go osiągnąć cel projektu, grupa ekspertów z Austrii, Węgier i Polski wypracowała scenariusze imprez wiejskich, które w sposób bezpośredni a przy tym zabawowy, pozwolą na zrozumienie globalnych powiązań między społecznościami z całego świata. Eksperci także przygotowali ściągawki tematyczne do ewentualnego wykorzystania w ramach imprezy.

Scenariusze składają się z modułów – poszczególnych elementów, z których, jak z cegieł można zbudować własną imprezę. Wśród nich są gry, tematy dyskusji, pomysły na stoiska, filmy i inne bardzo zróżnicowane formy edukacji. W zależności od potrzeb i możliwości, organizatorzy imprez mogą wybierać i dostosowywać poszczególne moduły i zmontować własne wydarzenie. Koncepcja ta pozwala także na połączenie modułów Fair Village z innym lokalnym wydarzeniem.

W czasie trwania projektu odbyło się w Polsce 20 imprez wdrożeniowych „Fair Village”. Powstałe w ramach projektu materiały można jednak w dalszym ciągu wykorzystywać (do pobrania poniżej) do wzbogacania lokalnych imprez o walory edukacyjne związane z globalnymi współzależnościami.

Zdjęcia z projektu