Organizacje, w których stowarzyszony jest FAOW:

Grupy Tematyczne LEADER (GTL) z którymi FAOW stale współpracuje: