Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

to ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje stowarzyszone w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Od samego początku istnienia działalność FAOW opiera się głównie na pracy społecznej przedstawicieli organizacji członkowskich. Wszelkie decyzje podejmuje Zarząd FAOW, którego praca wspierana jest przez biuro FAOW mające swoją siedzibę w Warszawie. FAOW od wielu lat aktywnie działa na terenie Polski realizując programy społeczne, przykładem mogą być:

  • „Akademia Umiejętności Animatora LGD”, sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018r.
  • „Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania dla zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2014-2020”

Zapraszamy do zapoznania się z zrealizowanymi projektami, można o nich przeczytać tu KLIK. Obecnie realizujemy dwa projekty:

Oba projekty finansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Nasze cele

Nadrzędnym celem FAOW jest wsparcie organizacji stowarzyszonych. Forum oferuje m.in. szeroki dostęp do wiedzy eksperckiej oraz do bogatego doświadczenia w pracy z organizacjami wiejskimi, zarówno ze związkami i federacjami, jak i małymi organizacjami wiejskimi. Od 2002 roku FAOW niezmiennie działa na rzecz:

  • Wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  • Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich
  • Aktywizowania społeczności lokalnych na terenach wiejskich
  • Budowania partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi
  • Wzmacniania głosu polskich organizacji wiejskich na arenie międzynarodowej

 

FAOW działa nie tylko na terenie Polski, Forum angażuje się w liczne projekty międzynarodowe, takie jak:

  • Grupy Tematyczne LEADER (GTL)
  • Europejski Parlament Wiejski
  • PREPARE – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej

O wszystkich działaniach FAOW na arenie międzynarodowej można przeczytać tu KLIK

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do FAOW!!!