NEWSLETTER – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (ul. Smolna 34 lok.7, 00-375 Warszawa), zwane dalej „Administratorem”.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera (otrzymywania w formie elektronicznej informacji o działalności Administratora) na podstawie przepisów prawa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych).
  3. Podanie danych osobowych w postaci adresu email jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi newslettera. Podanie pozostałych danych, tj. imienia, nazwiska oraz nazwy organizacji, jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość korzystania z newslettera – Administrator zbiera te dane w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia personalizacji treści trafiających do odbiorców newslettera.
  4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa w związku z korzystaniem z usługi newslettera, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. Udostępnianie danych podmiotom komercyjnym w celach marketingowych nie jest przewidywane.
  5. Posiadają Państwo prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać do FAOW wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej sekretariat@faow.org.pl z prośbą o zmianę danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana. W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: sekretariat@faow.org.pl. Po usunięciu Państwa danych osobowych, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa. Czynności modyfikacji lub usunięcia swoich danych można dokonać także poprzez odnośniki zamieszczone w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.
  7. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez FAOW zamieszczamy w polityce prywatności dostępnej na stronie: faow.org.pl.