Okres realizacji

2016-2017

Partnerzy

Projekt realizowany samodzielnie

Finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis projektu

Projekt realizowany był na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach projektu zorganizowano:

  • 8 dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych (grudzień 2016 – luty 2017); zobacz program
  • 8 dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, (kwiecień – czerwiec 2017); zobacz program
  • 8 jednodniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną (marzec – kwiecień 2017); zobacz program
  • 2 jednodniowe szkolenia dotyczące tworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego (luty 2017); zobacz program