Zarząd Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Piotr Sadłocha

Prezes Zarządu FAOW, Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Grażyna Jałgos-Dębska

Wiceprezeska Zarządu FAOW, reprezentująca Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Tomasz Mikołaj Steppa

Skarbnik Zarządu FAOW, reprezentujący Fundację Wspomagania Wsi

Urszula Budzich-Tabor

Członkini Zarządu FAOW, reprezentująca Stowarzyszenie Agrolinia

Grażyna Wera-Malatyńska

Członkini Zarządu FAOW, reprezentująca Lokalną Grupę Działania Morenka

Irena Krukowska-Szopa

Członkini Zarządu FAOW, reprezentująca Fundację Ekologiczną Zielona Akcja

Komisja Rewizyjna Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Barbara Kawa

Przewodnicząca Komisji, reprezentująca Lokalną Grupę Działania Korona Północnego Krakowa

Monika Szymańska

Członkini Komisji, reprezentująca Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Magdalena Borowiec-Wieczorek

Członkini Komisji reprezentująca Stowarzyszenie naukowo – techniczne inżynierów i techników rolnictwa